Meie organisatsioon on 84 aastane!

Täna, 19.jaanuar, 84. aastat tagasi sai alguse fantastiline tüdrukute organisatsioon KODUTÜTRED.

 

KILLUKESI AJALOOST

Tipu kodut_tred-noorkotkad _30-40

Tipu kodutütred ja noorkotkad 1930-1940. aastatel

Kaitseliidu eriorganisatsiooni Kodutütred loomine muutus aktiivsemaks 1931 aastal. Järgmise aasta alguses, 19. jaanuaril 1932, kinnitati esimene põhimäärus ja organisatsiooni tegevus käivitus ametlikult. Organisatsioon sai tegutseda aktiivselt ainult 8 aastat. 1940 aastal organisatsioon likvideeriti ja saabus poolesajandi pikkune vaikus. Alates 1991 aastast, kui võeti vastu uuesti esimesed kodutütred, on organisatsioon tänaseni taas tegutsemas.

Organisatsiooni loomine:
I Maailmasõja lõpuga 11. novembril 1918 lõppes ka Saksa okupatsioon Eestis, veel samal päeval moodustati noore riigi kaitseks relvastatud kodanike liit – Eesti Kaitse Liit (EKL). Sõjaministrile allutatud EKLi ülemaks sai kindralmajor Ernst Põdder, juhatuse esimeheks aga Johan Pitka. Esmalt tegutseti põhikirja ja seaduseta, ent ükski põhikiri ega seadus poleks antud olukorras suutnud EKLi suunata paremini kui eeltoodud juhatuse otsusest lähtuv põhimõte: toimida ausa tahtega isamaa heaks. Mure kodukaitsjate järelkasvu pärast sundis isasid-emasid võtma kaasa ka oma poegi-tütreid.

Nii kujunesidki Kaitseliidu ja Naiskodukaitse kõrvale kolmekümnendate aastate alguses noorteorganisatsioon Kodutütred. Eriorganisatsiooni tekkega kasvasid Kaitseliidu ülesanded ja vastutus üha suuremaks. Harilikule väljaõppele lisandus noorsoo kasvatustöö, kuid just nii lõi Kaitseliit aluse oma ridade täiendamisele tulevikus.

Kodutütarde organisatsiooni loomise mõte Naiskodukaitse juures muutus elavaks ideeks 1931 aasta sügisel. Esimene koosolek selles küsimuses peeti Tallinnas Naiskodukaitse keskjuhatuses 3 oktoobril 1931. Töötati välja ajutised põhimäärused, mille kinnitas 19. jaanuaril 1932 kaitseliidu ülem kindr.-maj. J.Roska.

Organisatsioonile nime leidmine oli keerukas. Esimene Naiskodukaitse esinaine M. Raamot, oma kirjas, mis on saadetud Kodutütardele 1937 aastal, on kirjutanud kuidas sündis nimi „Kodutütred“. See juhtus Noorte Kotkaste suvelaagris Jänedal 1931 aastal. M. Raamot sõitsis laagrit külastama koos Noorte Kotkaste peavanema minister Eenpaluga. Kogu tee keerles jutt noorte organisatsiooni ümber ja kerkis päevakorrale ka tulevase tütarlaste organisatsiooni nime küsimus. Pakuti Linda, Salme, Tuvi ja Tibu jne. Naiskodukaitse esinaisel oli kindel otsus, et nimel peab olema sarnasus oma emaorganisatsiooniga – Naiskodukaitse.

Organisatsiooni nimi Kodutütred tekkis Naiskodukaitse esinaise M. Raamot’i mõttest: „Tahame ju ometi pisikesest kodutütrest kasvatada suure kodumaatütre, kes on alati isamaa auks valmis.“ See lause võetigi kodutütarde organisatsiooni põhilauseks. Kõigile meeldis see nimi – Kodutütred. Pärast tuli nimeküsimus arutlusele Naiskodukaitse esinaiste koosolekul, kus see nimi leidis üksmeelset poolehoidu. Esinaised võtsid kodutütarde organiseerimise endi hooleks ja lubasid kõigest südamest küll aineliselt, veel rohkem aga moraalselt ettevõtet toetada. Nii sündis Kodutütarde organisatsioon.

Esimesed rühmad loodi Tartus, millest kujunes ka esimene Kodutütarde ringkond. Ringkonnavanemaks rakendus Taru Tütarlastegümnaasiumi juhataja abi pr Salme Pruuden. Esimeste kodutütarde pidulik tõotuseandmine toimus 28.mail 1932.a. Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlastegümnaasiumi saalis. Sellel pidulikul koondusel, millest osa võttis ka Naiskodukaitse Keskjuhatuse esinaine pr M. Raamot, andsid esimesed 96 eesti kodutütart oma tõotuse.

Noorsootöö tähtsus organisatsioonis:
Meie kõik oleme sellest huvitatud, et meie noorpõlv kasvaks vaba, julge, patriootiline ja iseteadev. Koolijuhatajate ja kooliõpetajate kätte on usaldatud meie kõige suurem vara. Nende kätte on antud pehme mass, mida peab vormima, millest peab kasvama vaba eestlane. (K. Päts)

Eesti Noorsootöö Kontseptsioonis rõhutab ülemjuhataja kindral J. Laidoner oma kõnes riigi- ja omavalitsuse juhtide üleriiklikul koosolekul Tallinnas, 17.01.1935a. noorsootöö tähtsust just noore kodukohas: „Meie ülesandeks olgu, et iga algkooli juures oleks noorte organisatsioon. Me peame oma noorsugu valmistama ette selles mõttes, et ta õpiks isamaalises vaimus iseenda korraldamist“. Kaitseliidu eriorganisatsioonid tegid ära suure töö noorsootöö vallas ja tegutsesid väga paljudes koolides.

Juba Kodutütarde organisatsiooni loomise ajal pöörati suurt tähelepanu noorte kasvatamisse. Samuti peeti ka oluliseks noorte tegevuse kättesaadavusele – võimalikult kodu lähedale noortele. Ka praegu on loodud kodutütarde rühmi koolide juures, et tegutseda oma piirkonnas, oma kodukülas, asulas, linnas.

Organisatsiooni likvideerimine:
Kahel korral on püütud Kaitseliitu likvideerida: 1924. aastal viis see bolševike mässukatseni ja kui 1940. aastal Kaitseliit koos oma eriorganisatsioonidega päriselt likvideeriti, oli lõpp käes ka Eesti riigil ning saabus poole sajandi pikkune Nõukogude okupatsiooniperiood.

 

 

JA TÄNA

yiUAeA0_C7iEUgmF-8sFl4CJkgrdqhk0-qkmsPzui5A

Pealinna õppelaager 2015

Alates 1989
Kodutütarde organisatsiooni taassünnipäevaks võime lugeda 12 augustit 1989 aastal, millal noorkotkaste veterani Kalju Kresseli eestvõttel toimus Pärnumaal Tahkurannas president K. Pätsi mälestusansambli juures esimene vabariiklik endiste noorkotkaste ja kodutütarde kokkutulek. Kuna sel ajal ei olnud veel legaliseeritud Kaitseliit, siis toimus oma ridade koondamine ja noorterühmade moodustamine veteranide omaalgatuslikult. Esimesed noorterühmad hakkasid kujunema Tartus ja Tartumaal, Viljandis ja Viljandimaal ning aegamööda laienes mujalegi. Kui Eesti Kaitseliit taastati, hakkas selle peastaap uuesti juhtima ka oma noorteorganisatsioonide tegevust. 1992 aasta jaanuaris kinnitati ametisse Kodutütarde peastaap.

Esimene Kodutütarde rühm loodi 14. mail 1991. aastal Puhja Gümnaasiumis, kus kodutütarde pühaliku tõotuse andis 15 tütarlast. Rühma loojaks oli endine kodutütarde rühmavanem Leili Pajor. Järgnevalt loodi rühmad Viljandimaal, Pärnus, Ida – Virumaal ja Haapsalus.
(Allikas: Kodutütarde organisatsiooni ametlik koduleht)

Täna on taas tegutsemas 15 ringkonda üle Eesti. Igas maakonnas on tegutsemas mitmeid rühmasid, suuremalt jaolt koolide juures. Tallinnas on lood vähe teised. Koolide põhilisi rühmi on hetkel kaks, ülejäänud rühmad on moodustatud üle linna erinevatest piirkondadest tulnud kodutütardest.
Meil on väga head ja asjalikud ja organisatsiooni suured patrioodid rühmade ees otsas tegutsemas. Nad on nooruslikud ja elavad hinged, kes armastavad tööd noortega – see hoiab ka meid endid noorena.
Ja kõik need tegevused – koondused, õppepäevad, laagrid, ekskursioonid. (koormus)matkad metsades, parkides, linnades ja ka vee peal. Kõik omandatud oskused organisatsioonis tegutsedes on vajalikud igapäevaelus. Võime julgelt käe südamele panna ja öelda, et meie organisatsioonist kasvanud tüdrukud on arukad, enesekindlad, julged, ettevõtlikud, ausad ning endast ja teistest lugupidavad kodanikud.

PALJU PALJU ÕNNE KODUTÜTARDELE, NOORTEJUHTIDELE ORGANISATSIOONIS, TOETAJALIIKMETELE ORGANISATSIOONI 84. SÜNNIPÄEVA PUHUL!

Categories: Uncategorized | Lisa kommentaar

Navigeerimine

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.