Juhendid

Etappide juhendid leitavad Sportmängude rippmenüüst

 

Üldjuhend

Võistlussari on mõeldud Tallinna piirkonna kodutütardele, noortele kotkastele ja noortejuhtidele.

Võistlussarja eesmärk

 • Edendada tervislikke eluviise ja sportlikku liikumist
 • Läbi tegevuse ja võistlemise luua sidusust ja ühtsustunnet piirkonnas organisatsiooni liikmete seas

Võistlussarjas osalejad ja registreerumine

 • Võistlussarjas on kaheksa põhikategooriat:
  • Nooremad kodutütred 7-10 k.a (sünd 2008-2011)
  • Keskmised kodutütred 11-14 k.a (sünd 2004-2007)
  • Vanemad kodutütred 15-18 k.a (sünd 2000-2003)
  • Nooremad noorkotkad 7-10 ka. (sünd 2008-2011)
  • Kesmised noorkorkad 11-14 k.a (sünd 2004-2007)
  • Vanemad noorkotkad 15-18 k.a (sünd 1999-2003)
  • Noortejuhid naised
  • Noortejuhid mehed
  • Lisakategooria: rühmade arvestus
 • Võistlussarjale registreerumiseks esitab osaleja oma rühmavanemale/pealikule oma nime ja vanuse ning etappide nimetused kus osaleda soovib.
 • Iga ala tulemus annab teatud arvu punkte, mis lüüakse kõikide etappide peale kokku. Selle põhjal selgub iga kategooria paremusjärjestus.
 • Rühmade arvestusse läheb arvesse iga rühma kolm parimat tulemust kokku üldarvestuses iga etapi kohta.

Võistluste aeg ja koht

 • Võistlussarja  iga ala juhendid teatavaks kodulehel vähemalt nädal enne võistlust.
 • Võistlussarja viivad läbi KT Tallinna ringkonna ja NK Tallinna maleva noorteinstruktorid koos vastavate alade kohtunikega.

 

 • 17.märts Keegel ja noolemäng. Asukoht: Mustamäe Keegel ( Laki 36, Tallinn)
 • 07.aprill – Sõudeergomeeter. Asukoht Laki 36 (Mustamäe Keegel)
 • 12.mai – Jooks. Asukoht Plangu
 • 22.september – 3 võistlus (hoota kaugushüpe, hüppenöör ja kõhulihased nö istessetõus). Asukoht Plangu
 • 13.oktoober – õhupüssist laskmine. Asukoht Männiku lasketiir
 • 03.november – teadmiste etapp. Asukoht: Plangu

Tulemuste arvestamine

 • Võistlussarja võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistlusaladel saavutatud kohapunktide suurema summa järgi,
  • 1 koht 50 p, 2 koht 45 punkti, 3 koht 40 p, 4 koht 35 punkti, 5 koht 34, 6-32, 7- 30, 8-28, 9-26, 10-24, 11-22, 12-20, 13-19, 14-18, 15-17, 16-16, 17-15, 18-14 jne kuni 1 punktini (0 punti ei saa ükski kohal olnud osaleja, vähemalt 1 teenivad kõik osalejad).
 • Võistlussarja üldarvestuses võrdse tulemuse korral määrab paremuse suurem üksikalade võitude arv. Kui võite pole või need on võrdsed, siis suurem teiste kohtade arv jne.
 • Hooaja üldarvestusse lähevad 6 parima ala punktide summa.

Autasustamine

 • Võistlusaladel I-II-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse meene ja diplomiga
 • Üldarvestuses I-III kohta autasuastatakse igas kategoorias väikse karika ja diplomiga
 • Kolme parimat rühma üldarvestuses autasustatakse suure karikaga
 • Etappide esikolmikuid ning sarja üldvõistjaid autasustatakse novembrikuu pidulikul koondusel.


Muu oluline

 • Noorteinstruktoritel sarja korraldajana on õigus juhendit täpsustada, teavitades sellest osalejaid kodulehe ja sotsiaalmeedia vahendusel.


Tervis

 • Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.
 • Korraldajad püüavad võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.


Isikuandmed

 • Kõik võistlustele registreeritud osalejad kinnitavad, et on teadlikud mängudel salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on KT Tallinna ringkonnal ja NK Tallinna maleval õppetöös ja organisatsioonide reklaamimise eesmärgil.
 • Osaleja soovi korral või muul tungival põhjusel on korraldajal õigus materjale oma avalikust veebist eemaldada.
 • Korraldajal pole õigust võistlustele registreeritud isikute andmeid jagada kolmandatele osapooltele.

Meeldivaid spordielamusi!

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.