Meist

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932 aastal loodud üle-eestiline tütarlaste vabatahtlik  organisatsioon, millel tegevuse eesmärgiks on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Kodutütreks on 7-18 aastased tütarlapsed.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
  • arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja suurendada suutlikust abistada hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
  • kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.

Igas maakonnas on oma kodutütarde ringkond.

Kodutütarde Tallinna ringkond

Uute liikmete vastuvõtmine

 

Me oleme kamp vahvaid noori tüdrukuid, kes toimetavad mitmel rindel. Et see kõik võimalikuks saaks, on meil toredad ja aktiivsed noortejuhid. Tegevused Tallinna ringkonnas on väga mitmekülgsed ja seda tänu rühmade tihedale koostööle.

Kui tunned tahtmist meiega lähemalt tutvust teha, siis võta ühendust noorteinstruktoriga (kontaktide alt leitav) või juba konkreetselt huvi pakkuva rühmaga rühmavanema vahendusel.

Meie ringkonna rühmadega saad lähemalt tutvuda siin.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: