Ajalugu

Kodutütarde Tallinna ringkonna ajalugu organisatsiooni taasloomisest 90. aastatel

(Keiri Jaadla, Jaanika Palm, Bärbel Salumäe)

”Meil on huvitavad üritused ja vahvad laagrid. Koondusel õpime kõike, mida vajab haritud inimene,” laususid 2000. aastal Tallinna kodutütred Merilin ja Alice ajalehele „Maaleht“ antud intervjuus. [1]

Kodutütarde organisatsiooni taasloomist Tallinnas alustati endise kodutütre Maret Lepiku eestvedamisel 1991. aasta sügisel. Olles samaaegselt üle-eestilise Kodutütarde organisatsiooni esimene peavanem, jätkus Maret Lepikul jõudu ka KT Tallinna ringkonna tegevuse arendamiseks. Pärast esimese ringkonnavanema Laine Šeini ametist lahkumist jätkas Maret Lepik alates juulist 1993 KT Tallinna ringkonnavanema kohusetäitjana ning 1994. aastast oli ta Kitseküla ja Põhja-Tallinna rühma rühmavanemaks. Teda abistas ja toetas selles töös 1991. aastast noortejuhi ja esimese ringkonnavanema abina tegutsev energiline Piret Otsa.[2]

Piret Otsa loodud Reaali rühm Reaalkoolis õppivatest neidudest osutus KT Tallinna ringkonna järjepidevaimaks rühmaks. Need Tallinna Reaalkooli Pääsukese salga üheksa tüdrukut, kes võeti organisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud koondusel 22. veebruaril 1992, saidki taasloodud ringkonna nurgakiviks. Järgmisel aastal kuulus Reaali rühma juba 33 kodutütart. Tallinna ringkonna alustalaks kujunesid tegusad rühmavanemad Virve Evert, Valve-Regiina-Liivar, Kaidi Liive ja Piret Otsa. 1993. aasta sügisel kuulus KT Tallinna ringkonda juba 89 neidu, kes tegutsesid viies rühmas: Reaali, Nõmme, Liivalaia, Mustamäe ja Õismäe rühmas. 2012. aasta 1. mai seisuga kuulub ringkonda 90 kodutütart, keda juhendavad usinad rühmavanemad ja nende abid. Ringkonna tegevust juhib alates 09. jaanuar 2017 ringkonnavanem Minna Pert. Ringkonna juhatusse kuuluvad veel Inge Laht, Vive Pandis, Eha Tenso ja Katriin Ivanov. Ringkonna tööd koordineerib noorteinstruktor Bärbel Salumäe (andmed muudetud 2017 märts).

Organisatsiooni järjepidevuse näitajaks on kodutütarde seast sirgunud uued juhid, kellest mitmed hetkel küll on oma õpingutega seoses Tallinnast eemal. Rühmajuhtide laagreid organisatsiooni põhitõdedest, meeskonnatööst, koonduste korraldamisest, mängude läbiviimisest, info jagamisest, aga ka rühma asjaajamisest korraldatakse vastavalt vajadusele.

Noorteorganisatsiooni Teise maailmasõja eelsed reeglid ja tavad võeti Tallinna ringkonnas jällegi kasutusele 5.-9. juulil 1993 Peetsakul toimunud suvelaagris, kus osalesid KL Tallinna Maleva kodutütred, noorkotkad ja nende juhid. Suvelaagri tava on tänaseni aastast aastasse endas kandnud eesmärki õpetada kodutütardele erinevaid järgu- ja erialateadmisi, arendada suhtlemis- ja meeskonnas toimimise oskust ning pakkuda võimalust teha sporti ja saada uusi sõpru. Suvelaagri traditsioon on säilinud siiani ja laagri korraldamise põhimõte on jäänud samaks – aktiivselt õppiv ja meelelahutuslik.

Kodutütarde tegevus on aastaringne. Kodutütred kogunevad koolis või KL Tallinna Maleva noortemajas Uus-Tatari tänaval koondusele, kus rühmavanema käe all õpitakse ja saadakse erinevaid teadmisi ning oskusi. Lisaks on võimalik õppida ja sooritada ka erialakatseid, mille tulemusena omistatakse erialamärgid. Kodutütardel on kakskümmend kaheksa eriala, populaarsemad neist on Tallinna ringkonnas näiteks matkaja, nobenäpp, sportlane ja kunstnik. 2009. aastal anti ringkonnas välja esimesed erialamärgid, mis on kasutusel 2007. aastast.

Iganädalast õppetegevust vürtsitavad erinevad laagrid, matkad, võistlused ning pidulikud üritused. Traditsiooniline on veebruaris toimuv Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik koondus. Sel päeval tuuakse välja ka ringkonna lipp, mis kingiti Tallinna ringkonnale Kodutütarde 75. aastapäevale pühendatud ürituse ajal Kaarli kirikus 23. märtsil 2007. Pidulikul koondusel esinevad sõnavõtuga külalised, võetakse vastu uusi liikmeid, jagatakse tänukirju ja maitstakse üheskoos rühmade poolt valmistatud ning kaasatoodud kooke.

Tallinna kodutütardel on au olla kutsutud ka erinevatele riiklikele esindusüritustele. Nad on osalenud liputoimkonnaga 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul jumalateenistusel, märtsiküüditamise aastapäeval 25. märtsil, Eesti lipupäeva üritustel 4. juunil ning 5. detsembril 2011 tervitati liputoimkonnaga ka Eesti Kaitseväe juhatajate vahetusel. Kodutütred osalesid president Lennart Meri autasustamise tseremoonial 2001. aastal, mil presidendile omistati I klassi Valgeristi teenetemärk, mälestusteenistusel president Konstantin Pätsi haual 2003. aastal jne. Korduvalt on kodutütred marssinud Võidupüha paraadil ning osalenud Vabariigi aastapäeva paraadil lippude jagajatena.

Kodutütred on hea meelega abiks ka Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ürituste ettevalmistamisel ning läbiviimisel. Lisaks meeldib tegeleda ka heategevusega. Nad on ulatanud oma abikäe Valge Roosi ballil lilli müües, “Sinilille” kampaania raames lilli müües, Veteranidepäeval 23.aprill toimetamistes, Spordiseltsi „Kalev“ üritustel võitjatele auhindu kinkides, pensionäridele emadepäeval Vanalinna Majas seltsi pakkudes, Väike laste turvakodu abistamisel ning lemmikloomade varjupaigas koertega jalutades. On heaks traditsiooniks saanud heategevuslik käsitööpäev, mille raames kodutütred ise valmistavad erinevaid tooteid ning nende abil kogutakse annetusi abivajajate jaoks väljaspoolt organisatasiooni.

Organisatsiooni taasloomise algul kodutütred spordivõistusi ei korraldanud, kuid alates 2002. aastast hakkasid Tallinna kodutütred oma ringkonnas võistlusi korraldama ja osalema ka vabariiklikel võistlustel. See nõudis kodutütardelt eelnevat ettevalmistust. Tallinna ringkonna kodutütred on oma sportlike tulemuste põhjal alati silma paistnud. Nii saavutati 2002. aastal üle-eestilise Kodutütarde laskejooksu esivõistlusel Mõedakul kolmas koht ja sportlikul võistlusel Ernake 2003. aastal III koht. Järjepideva väljaõppe ja harjutamise tulemusena saavutasid Tallinna ringkonna vanima rühma, Reaali rühma kodutütred 2007. ja 2008. aasta sõjalis-sportlikul võistlusel Ernake auväärse I koha. Ka uus põlvkond kodutütreid on aktiivselt sportlikud ning 2012. aastal saavutasid Mustamäe rühma kodutütred Ernakesel III koha ja 2016 IV koha. Ei varja üldse, et 2017 aastal minnakse püüdma kohta esikolmikus.

Ka teadmistepõhistel võistlustel on saavutatud silmapaistvaid tulemusi: meditsiinivõistlusel Jõgeval Utsalis 2004. aastal I koht ning sama tulemust korrati ka 2007. aastal. I koht saavutati ka Kodutütarde oskuste võistlusel 2008. aastal. 2011 aasta sügisel saavutas ringkond Kuressaares toimunud kompleksvõistlusel III koha ja Paikusel toimunud nooremate kodutütarde matkamängul ka III koha ja 2016 aastal esmaabi oskuste võistlusel I koht.

Tallinna ringkonna tugevuseks on laskesport. Männiku lasketiiru instruktorid on hoolt kandnud selle eest, et meie ringkond oleks laskespordivõistlustel esirinnas ja seda ta on. Meie neiud on laskespordiklubi Mälk nimekirjas ja käivad ka võistlemas täiskasvanute võistlustel ning seda ka väljaspool Eesti piiri. Praegusel hetkel hoiab LK Mälk oma nimel kahte võistkondliku rekordit: 60 lasku lamades ning 3×20 lasku. Mõlema rekordi sünnil aitasid kaasa meie kodutütred (Sigrit Juhkam ÜLK rühm, Olivia Stella Salm Nõmme rühm). Olivia-Stella Salm ja Kaisa-Mai Kallaste võitsid 2015.a Eesti noorte meistrivõistlustel sportrelvadest laskmises võistkonnaga lamades harjutuses I ja standardis III koha. Nooremas grupis, B-klassis olid edukad Sigrit ja Sandra Juhkam. Püstolit lasevad meil Carelin Tuul ja kodutütar Alina Kovaljova.  Noored käivad Männikul lasketreeningutel 2-3 korda nädalas rongiga. Viis korda aastas toimuvad treeninglaagrid. Sel aastal võistlesid Olivia-Stella ja Kaisa-Mai juba Vilniuses kõrgetasemelisel võistlusel, kus saavutasid häid tulemusi. Carelin ja Alina võistlesid samal ajal Ülenurmel, kus saavutasid vastavalt III ja I koha.
Tänase (märts 2017) seisuga on Sigrit Juhkam 11 kordne Eesti meister noorte klassis õhupüssist laskmises ja 2017 aastal Eesti meister juuniorite arvstuses. Ja meie kodutütred Carelin Tuul, Liisa-Greta Koppelmaa ja Alina Kovaljova saavutasid võistkondlikult õhupüstolist laskmises III koha Eesti meistrivõistlustel noorte arvestuses.

Aastate jooksul on paranenud koostöö Naiskodukaitse Tallinna ringkonnaga. Traditsiooniks on juba saanud koostööüritused: emadepäev „Kallistus emale“, kus peale ilusat kontserti meisterdatakse töötubades erinevaid käsitööesemeid ning orienteerumine Tallinna vanalinnas.
9. jaanuaril 2012. a. loodi NKK Tallinna ringkonna alla noortejuhtide erialagrupp, mille juhiks valiti Tairi Välinurm ja juhi abiks Airika Troost. Täna veab gruppi Bärbel Salumäe. Grupi liikmed on nõu ja jõuga abiks kodutütarde tegemistes.

Ringkonnavanema tänukirja antakse Tallinnas välja alates 2008. aastast. Tänukirja kujundas Reaali rühma kunstiandega kodutütar Agnes Ratas. Lisaks tänukirjadele jagub veel muidki kodutütarde ja nende sõprade tunnustamise viise. 2008. aastal anti esmakordselt välja esimene aktiivsuskarikas, mis omistati tublile ja eeskujulikule Reaali rühma kodutütrele Kairi Marlen Antoniakile.

KT Tallinna ringkonna vanemad:

1992 Laine Šein
1993 – 1994 Maret Lepik
1995 – 1997 Piret Otsa
1998 – 1999 Angelika Naris
2000 – 2001 Valve-Regina Liivar
2002 – 2005 Triin Laas
2006 – 2011 Mari Kalbin
2011 – 2015 Airika Troost
2015 – 2017 Jaanika Palm
2017 –  2018 Minna Pert

Aasta kodutütred:

2008 Kairi Marlen Antoniak
2009 Kristiine Leetberg
2010 Anete Merilin Leetberg
2011 Anete Merilin Leetberg
2012 Juta Sõueauk
2013 Sigrit Juhkam
2014 Sandra Juhkam
2015 Liisi Tooming
2016 Carelin Tuul
2017 Kätlin Laurson
2018 Maria Elisa Tinnuri

Rühma aktiivseim:

2015 aasta
Lilleküla rühm – Carelin Tuul, Nõmme rühm Kaisa-Mai Kallaste, Kristiine rühm – Erli Meinson, Pelgulinna rühm – Maria Elisabeth Kleinot, Toompea rühm – Carmen Karu, ÜLK rühm – Sandra Juhkam

2016 aasta
Lilleküla – Kristi Pähn, Toompea – Susanne Alupera, Nõmme – Gerli Annabel Süld, Pelgulinna – Birget Kõrvel, Kristiine – Erli Meinson, ÜLK – Anna Sinivee, Squad – Grete-Kai Saar, VHK – Anna Carolin Victoria Vürst, Öökullid – Rebecka Palu

2017 aasta
Toompea – Rahel Mägi, Squad – Maria Elisa Tinnuri, Nõmme – Kätlin Laurson, Pelgulinn – Marii Eliise Lokk, Lilleküla – Elyse Bethy Mänd, VHK – Elly Crisela Karus, ÜLK – Anna Sinivee, Öökullid – Anneli Kikkas,

 

2018 aasta

KT Tallinna ringkonna noorteinstruktorid:

1999-2000 Andreas Leimann
2000-2002 Angelika Naris
2002-2004 Külli Hansson
2005-2010 Keiri Jaadla
2010-2011 Bärbel Salumäe (Albert, )
2011-2013 Jaanika Palm
2013- 2018 Bärbel Salumäe

2018 -… Kai Paat

Kodutütarde Tallinna ringkond tähistab 2017 aastal oma 25 taastegutsemise aastapäeva. See on veerand sajandit! Just nii kaua on olnud järjepidev meie ringkond taasiseseisvunud Eestis. Meil on aja jooksul olnud palju toredaid noori, tegusaid juhte. Meie ringkond on alati olnud silmapaistev juba selle poolest, et püüame kõikjal väljas olla. Tallinna eripäraks on see, et saame osaleda paljudel riiklikel tähtpäevadel oma liputoimkonnaga. Tallinna teeb eriliseks asjaolu, et meie endine rühmavanem Angelika Naris on täna Kodutütarde organisatsiooni peavanem. Tallinna teeb ka eriliseks asjaolu, et meil ei ole peaaegu mitte ühtegi kooli tasandil rühma ja just sama eripära teeb ka meie toimetamised keerulisemaks just eelkõige noorte endi jaoks. Aga olemasolevad liikmed on meil fantastilised. Nende elujõud, elurõõm, aktiivsus ja sära silmis – sedasi on meie ringkonnas alati olnud. Eks noored on oma juhtide nägu.

[1] Annika Poldre, Kodutütred loodavad koostööle, Maaleht nr 8 (646) 2000a. lk 5
[2] Virve Evart, Pealinna kodutütred Männikul, Harjumaa nr 54 (567), 15. juuli 1997, lk 4

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: